Akvareller på tema ”Quinna”

De akvarellQuinnor som uppträder i par presenteras vid Konstnätterna vid Skördefesten 2010 då de exponeras som installation i form av en belyst Tvättlina hängd tvärs över Svintorget i Södvik. De trycks upp på ett vädertåligt material och varvas med ord i form av dikter. Dessa originalakvareller är i stort format.

De ensamfigurerande Quinnorna presenteras vid Skördefesten 2011 och är ena halvan under namnet ”Två salonger akvareller på tema Quinna” som visas i min ateljé och vidbyggda altan. Dessa quinnoakvareller är något mindre i format, omkring 30×40 cm.