Komålningar i jätteformat

Tre härligt stora originalakvareller med kor.
Formatet på dessa komålningar är 100×70 cm inklusive ram.
I turordning ser du ”Stjärna”, ”Rosa” och ”Broka” på grönbete.
Kon "Stjärna"Kon "Rosa"Kon "Broka"